Algemene Voorwaarden

Geachte klant,

Dank dat u gebruik maakt van onze containerservice. Door te kiezen voor onze containerservice kiest u voor het verantwoord afvoeren van uw (herbruikbare) afval. Snelle levering, scherpe prijzen en een passende oplossing voor uw afval vraagstuk, is waar wij voor staan. Hieronder volgen de acceptatievoorwaarden voor wat betreft de inhoud van de door ons aangeboden containers.

Schoon puin

Steenhoudende, betonachtige materialen zonder verontreinigingen, m.u.v. aanwezige bewapening in beton.

Niet toegestaan
 • Bouw en sloopafval
 • Gevaarlijk (chemisch) afval
 • Gips, Gasbeton, Giboblokken ≥10%
 • Teerhoudend asfalt
 • Zand/grond ≥5%
 • Dakgrind
 • Asbesthoudende of asbestgelijke materialen
 • Steenachtig, betonmateriaal afkomstig van verontreinigde locaties zoals tankstations, saneringslocaties, autosloopterreinen enz.

Bij vervuiling boven de 10% wordt het aangeboden materiaal als bouw en sloopafval verwerkt.

Bouw en sloop afval (BSA)
 • Afvalstoffen die vrijkomen tijdens de bouw, renovatie, sloop van gebouwen, woningen, kunstwerken en wegen
 • Metselwerkpuin, betonpuin, gips, gasbeton, kunststoffen, folie, papier en karton, ferro en non-ferro metalen, A en B hout, restanten bouwmaterialen, tapijt
 • Schone dan wel vervuilde Isolatie materialen (steenwol, glaswol, EPS, houtwolcementplaat) ≤10 %
 • Tapijt ≤10%
 • Glas ≤ 5%
Niet toegestaan
 • Gevaarlijk (chemisch) afval, teerhoudend asfalt, c-hout, dakleer en dakgrind
 • Rubber stalmatten, auto/vrachtwagenbanden
 • Asbest of asbestgelijkend materiaal (o.a. eternit NT-dakplaat)
 • GFT afval
 • Koelkasten en vriezers (overige elektrische apparaten zijn wel toegestaan)
Bedrijfsafval/grof vuil

Alle niet recyclebare, maar wel brandbare afvalstoffen zoals huisvuil, huisraad, vervuild isolatie materiaal.

Niet toegestaan
 • Chemicaliën en overige stoffen die schade toekunnen brengen aan mens, dier en milieu. (zoals terpentine verf, terpentine, aceton e.d.)
 • Asbest, asbestgelijkende materialen
 • Explosieve afvalstoffen
 • Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden
 • Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijke gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waar geen directe controle op mogelijk is
 • Auto/vrachtwagen banden
 • Zand, steen, (beton)puin
 • Vloeistoffen en vloeibaar afval
 • Koelkasten en vriezers (overige elektrische apparaten zijn wel toegestaan)
B-Hout

Alle houtsoorten zoals spaan- en vezelplaat, pallets, massief behandeld en massief onbehandeld hout, hardboard, balken, planken en (on)geverfd bouw en sloophout.

Niet toegestaan
 • Tuinhout (geïmpregneerd)
 • Bielzen
 • Tuinpalen
 • Beschoeiing
C-Hout

Geïmpregneerd hout zoals schuttingen, bielzen, afrasteringpalen, beschoeiingen, boompalen en aangerot hout en alle overige soorten hout.

Niet toegestaan
 • Alle niet hout-achtige materialen
Groenafval

Tuin- en plantsoenafval is plantaardig of organisch afval dat vrijkomt bij onderhoud- en snoeiwerkzaamheden zoals boomstammen, takken, riet, struiken met aanhangende grond (max 10%).

Niet toegestaan
 • Graszoden (zit grond aan) mogen niet in deze container
Dakleer

Niet-teerhoudend en teerhoudend, met of zonder aanhangende materialen.

Niet toegestaan is asbest of asbestgelijkend materiaal, gevaarlijk afval zoals chemisch afval en overige vervuiling.


Als bij de afvalinname op de door ons gekozen grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de genoemde acceptatievoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om tarieven, voorwaarden of verwerkingslocatie te wijzigen.